Историята на Кариана

„Кариана“ ЕООД е специализиран производител на млени меса, месни заготовки (полуфабрикати), трайни, варено-пушени колбаси от червени и бели меса. Дружеството извършва транспорт на произведените хранителни продукти.

Фирмата се развива успешно благодарение на постоянния стремеж да проучваме и задоволяваме изискванията на нашите потребители. В съвременните пазарни условия – при засилваща се конкуренция и завишаващи се изисквания, ръководството оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само, чрез предлагането на качествени и безопасни продукти, съответстващи на изискванията на нашите потребители, партньори и наложените норми, и стандарти.

1997

Създаден е обект в село Ерден, област Монтана, който е замислен и реализиран като кланица. Сградата е построена по монолитен начин. По-късно се превръща в цех за месопреработка. За целта се извършва преустрояване спрямо технологичните изисквания.

2007

Създадена е дружеството „Кариана“ ЕООД, село Ерден, област Монтана, и е регистрирано с решение №925 на Окръжен съд гр. Монтана. Фирмата е наследник на добрите практики, производствени умения и системата за безопасност на храните на ЕТ „Кариана – Милан Йосифов“.

2019

Основната дейност на дружеството е преработка на месо в месни заготовки, различни асортименти на мляно месо, разфасовка, малотрайни варено-пушени колбаси, полутрайни и трайни варено-пушени колбаси. Производството на целият асортимент месни продукти се осъществява въз основата на действащото законодателство в страната.

Представяне

Предприятието разполага със съвременно складово, производствено и опаковачно ободурване, осигуряващо необходимото качество и безопасност на храните. В отделно помещение се извършва транжиране, обезкостяване, обезжилване, нарязване на късове и сортиране на различни месни суровини според съдържанието на съединителната тъкан за месо от ЕРД или според съдържанието на мастна тъкан за свинско месо. Готовите сурови продукти се пакетират и размерват в отделно помещение, след което се съхраняват в хладилна камера, от където се експедират. Монтирани са ледогенератор, кутер и пълначна машина. Пакетирането, съхранението и експедицията на малотрайните и трайните варено-пушени колбаси се извършва в отделни помещения и разделно за двете групи колбаси.