ЗА НАС

Кариана" ЕООД е специализиран производител на млени меса, месни заготовки (полуфабрикати), трайни, варено-пушени колбаси от червени и бели меса.

Фирмата се развива успешно благодарение на постоянния стремеж да проучваме и задоволяваме изискванията на нашите потребители. В съвременните пазарни условия - при засилваща се конкуренция и завишаващите се изисквания, въководството оценява, че успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само, чрез предвалането на качествени и безопасни продукти, съответстващи на изискванията на нашите потребители, партньори и наложените норми, и стандарти.

1997г.

Създаден е обект в село Ерден, област Монтана, който е замислен и реализиран като кланица. Сградата е построена по монолитен начин. По-късно се превръща в цех за месопреработка. За целта се извършва преустрояване спрямо технологичните изисквания.

2007г.

Създадена е дружеството “Кариана” ЕООД, село Ерден, област Монтана, и е регистрирано с решение №925 на Окръжен съд гр. Монтана. Фирмата е наследник на добрите практики, производствени умения и системата за безопасност на храните на ЕТ “Кариана – Милан Йосифов”.

2019г.

Основната дейност на дружеството е преработка на месо в месни заготовки, различни асортименти на мляно месо, разфасовка, малотрайни варено-пушени колбаси, полутрайни и трайни варено-пушени колбаси. Производството на целият асортимент месни продукти се осъществява въз основата на действащото законодателство в страната.